Klachtenregeling

Meld uw vraag, klacht of suggestie

De Rendtmeesters wil dat u tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de
kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een vraag, klacht of suggestie hebt waarmee wij onze service
verder kunnen verbeteren, laat ons dit dan weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende
oplossing.

U kunt uw vraag, klacht of suggestie op vier verschillende manieren aan ons doorgeven:

  1. Telefonisch – Geef uw vraag, klacht of suggestie door aan De Rendtmeesters via 026-3764556 en vanuit het buitenland via +31 26 3764556.
  2. Internet – Geef uw vraag, klacht of suggestie aan ons door: info@derendtmeesters.nl
  3. Kantoor – Bespreek uw vraag, klacht of suggestie met uw eigen contactpersoon.
  4. Schriftelijk – Dien uw vraag, klacht of suggestie schriftelijk in bij ons kantoor.

Het correspondentieadres is:
De Rendtmeesters
Postbus 5085
6802 EB ARNHEM

Neem in uw brief de volgende punten op:

  • omschrijving van de vraag, klacht of suggestie
  • uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • kopieën van informatie die relevant is voor uw vraag, klacht of suggestie

Indien uw vraag, klacht of suggestie zonder aanvullend onderzoek kan worden beantwoord, dan doen wij dit direct. Is dat niet mogelijk, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht.

Dit bericht bestaat uit:

  • het antwoord op of de oplossing voor uw vraag, klacht of suggestie, of
  • een ontvangstbevestiging, inclusief informatie over wie uw melding in behandeling heeft, de verwachte afhandeldatum en een telefoonnummer dat u kunt bellen voor aanvullende vragen of opmerkingen.

Oplossing niet naar wens?
Voor elke klacht zoeken we de beste oplossing. Bent u het niet eens met de uitkomst die wij u bieden dan hebt u drie maanden de tijd om uw klacht voor te leggen aan het KiFiD. Het KiFiD is een onafhankelijk instituut dat klachten van particulieren behandelt en alleen nadat die de hiervoor beschreven klachtenprocedure hebben doorlopen. Onder het begrip particulieren wordt tevens geschaard de rechtspersoon, waarvan de doelstelling is gericht op het particuliere belang van bestuurders en/of deelnemers c.q. leden, zulks uitgezonderd de rechtspersoon die is opgericht met het doel gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures voor te bereiden en te voeren ten behoeve van Consumenten.

Correspondentie adres:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut ).