Vrijstelling btw beheer fee vermogensbeheerders voor “familie VBI” niet langer van toepassing?

201702.08
0

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) heeft twee grote voordelen. Ten eerste zijn de resultaten die deze entiteit behaalt vrijgesteld van vennootschapsbelasting en verder zijn de kosten van het vermogensbeheer vrijgesteld van btw. Deze laatste vrijstelling is van toepassing omdat er bij een VBI sprake is van een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het beleggingsvermogen moet dus afkomstig zijn van twee of meer beleggers. Deze vrijstelling bespaart de btw op de kosten van de vermogensbeheerders.

Door een uitspraak van de Hoge Raad van eind 2016 is het de vraag of deze vrijstelling nog wel mag worden toegepast bij een “familie-VBI”.  De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld in een arrest waar het een vastgoed beleggingsfonds betrof, dat deze vrijstelling enkel van toepassing is als er voldaan is aan twee voorwaarden:

  1. Het vermogen moet ter collectieve belegging vermogen bijeen zijn gebracht; én
  2. Het fonds moet onder “overheidstoezicht” staan. In deze zaak betrof het echter wel een vastgoedfonds.

Met dit oordeel perkt de Hoge Raad de reikwijdte van de btw-vrijstelling in omdat de huidige Nederlandse btw-wetgeving niet vereist dat beleggingsinstellingen feitelijk onder overheidstoezicht staan. Wat dit overheidstoezicht precies inhoudt is (nog) niet helder. De zaak is door de Hoge Raad voor verder onderzoek terugverwezen naar het Hof om dit verder te onderzoeken.

Deze uitspraak kan wellicht effect hebben op het van toepassing zijn van deze btw vrijstelling op bijvoorbeeld de “familie-VBI”. Een dergelijke VBI valt in de meeste gevallen niet onder de Wet Financieel Toezicht en is vrijgesteld van een WFT vergunning.

Het is echter onzeker of deze recente uitspraak van de Hoge Raad volledig kan worden toegepast op de huidige wetgeving. De zaak die is gewezen stamde uit 1996, waarin nog werd getoetst aan oude wet- en regelgeving (Wet toezicht beleggingsinstellingen die per 1 januari 2007 volledig is vervangen door de huidige wet Financieel toezicht).

Het is afwachten of het Ministerie van Financiën nieuw beleid uitvaardigt, waarin duidelijk wordt wanneer een beleggingsinstelling wordt gereguleerd via “overheidstoezicht”. Tot die tijd moeten de vermogensbeheerders dus per beleggingsinstelling zelf bepalen of zij wel of geen btw in rekening brengen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met Eimert-Jan de Graaff, Erik Willems of Max van der Heide via telefoonnummer: 026-7635345