Centraal aandeelhoudersregister

201705.11
0

In het artikel “Wetsvoorstel invoering UBO register op 31 maart ter consultatie aangeboden” in deze nieuwsbrief hebben hebben wij u geïnformeerd over het UBO register en hoe dit een inbreuk kan maken op uw privacy. Recent is er wetsvoorstel ingediend om naast het UBO register het Centraal aandeelhoudersregister (hierna CAHR) in te voeren. In dit artikel zetten wij de belangrijkste zaken van het CAHR op een rijtje.

CAHR

In het CAHR worden alle aandeelhouders van besloten en niet beursgenoteerde naamloze vennootschappen verzameld. Het CAHR wordt in tegenstelling tot het UBO register een besloten register. Het CAHR wordt met name ingesteld voor de belastingdienst als controlemiddel, maar ook voor andere overheidsinstanties en aangewezen WWFT instellingen in het geval zij cliënten moeten identificeren. Het moet o.a. belastingfraude, witwassen, belastingontduiking en o.a. faillissement fraude tegengaan. Omdat al deze organisatie een geheimhoudingsplicht hebben blijft de privacy gewaarborgd.

Notarissen worden de spil van het nieuwe register. Zij moeten zorgen dat dit register up-to-date is. Voor vennootschappen zelf wordt het ook mogelijk om een uittreksel op te vragen van hun aandeelhouders.

Volgens het initiatiefwetsvoorstel worden in het CAHR gegevens over aandelen, aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders opgenomen. Overigens zullen certificaathouders niet worden vermeld in de het CAHR omdat hier niet (altijd) een notaris aan te pas hoeft te komen als certificaten van aandelen worden geleverd.

UBO-register

Het UBO-register is in sommige opzichten breder en in andere opzichten smaller dan het CAHR. Het UBO register kan ook van toepassing zijn bij andere entiteiten zoals stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen. Het CAHR heeft enkel betrekking op besloten of naamloze vennootschappen. Daarentegen worden in het CAHR alle aandeelhouders geregistreerd. In het UBO register worden (waarschijnlijk) enkel belangen groter dan 25% opgenomen.

Met name voor de belastingdienst zal het CAHR een sterk controlemiddel moeten gaan worden. Transacties tussen verbonden partijen zijn veel gemakkelijker bloot te leggen met het CAHR.

Bovenstaande betreft een initiatief wetsvoorstel. Het is de vraag of dit wordt aangenomen mede gelet op de ontwikkeling van het UBO register.

Mocht u vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met Erik Willems, Eimert-Jan de Graaff of Max van de Heide op 026-76 35 345