201905.01
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de Amerikanen Donald Trump tot hun nieuwe president verkozen, de Britten besloten de Europese Unie te verlaten en de Italianen de voorgestelde wijziging van de grondwet naar de prullenbak verwezen. Stuk voor stuk waren dat gebeurtenissen waarvan economen vooraf waarschuwden dat deze desastreus…

201713.10
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei De wereldeconomie beleeft glorieuze tijden. Vorig kwartaal meldden wij nog dat de meeste economen hooguit een gelijk-blijvende groei voorspelden als gevolg van het langzaam dichtdraaien van de geldkranen van centrale banken. Nu dat wat meer op de lange baan is geschoven (zie verderop) is de economische groei in vrijwel alle regio’s zelfs…

201724.07
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei Economen zijn net mensen. Het heersende sentiment bepaalt voor een groot deel hoe zij de wereldwijde ontwikkelingen zien. Vorig jaar gebruikten de meeste economen sombere bewoordingen voor de ontwikkeling van de wereldeconomie, terwijl de groei in historisch opzicht niet onderdeed voor het langjarig gemiddelde. Dit jaar is de stemming veel uitbundiger. De…

201711.05
0

Centraal aandeelhoudersregister

In het artikel “Wetsvoorstel invoering UBO register op 31 maart ter consultatie aangeboden” in deze nieuwsbrief hebben hebben wij u geïnformeerd over het UBO register en hoe dit een inbreuk kan maken op uw privacy. Recent is er wetsvoorstel ingediend om naast het UBO register het Centraal aandeelhoudersregister (hierna CAHR) in te voeren. In dit…

201711.05
0

Eerste Kamer akkoord met uitfasering pensioen in eigen beheer

Afschaffen pensioen eigen beheer (2.0) Op 1 april jl. is de wet voor het afschaffen van het pensioen in eigen beheer alsnog in werking getreden. Drie maanden later dan het de bedoeling was en na noodzakelijke aanvulling op het oorspronkelijke wetsvoorstel is de opbouw van pensioen in eigen beheer geëindigd. Wat nu? Het is verstandig…

201708.05
0

Wetsvoorstel implementatie

Wetsvoorstel invoering UBO register op 31 maart ter consultatie aangeboden Op 31 maart jl. is het concept wetsvoorstel voor de invoering van het UBO register openbaar gemaakt. Tot eind april kan er commentaar worden ingestuurd over de uitwerking van dit register. Na deze periode wordt dan het definitieve wetsvoorstel gepubliceerd. Het UBO-register wordt ingesteld met…

201708.05
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Groei De gunstige ontwikkelingen in de wereldeconomie lijken ook dit jaar te worden voortgezet. Zowel in Amerika als Europa ligt de groei net onder 2%. Voor Amerika betekent dit een lichte daling van het groeitempo, maar de algemene verwachting is dat dat een tijdelijk fenomeen is. Als president Trump zijn plannen voor belastingverlagingen…

201708.02
0

Vrijstelling btw beheer fee vermogensbeheerders voor “familie VBI” niet langer van toepassing?

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) heeft twee grote voordelen. Ten eerste zijn de resultaten die deze entiteit behaalt vrijgesteld van vennootschapsbelasting en verder zijn de kosten van het vermogensbeheer vrijgesteld van btw. Deze laatste vrijstelling is van toepassing omdat er bij een VBI sprake is van een ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Het beleggingsvermogen moet dus…