201926.02
0

Privacyverklaring

Privacyverklaring Inleiding Om optimaal invulling te geven aan onze dienstverlening aan u als (potentiële) cliënt, verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens. Deze gegevens hebben onder meer betrekking over u als persoon, uw wensen en doelstellingen, uw financiële positie en op uw familie en andere naasten. Deze gegevens zijn veelal vertrouwelijk van aard. Wij hechten daarom…

201708.02
0

Stand van zaken omtrent UBO register

Op 26 juni a.s. dient Nederland het UBO-register te hebben ingevoerd in zijn nationale wetgeving. Het UBO-register wordt ingesteld met als doel het tegen gaan van witwassen van geld en om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit onder meer door financiële instellingen te verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en te…

201708.02
0

Veel (financiële) informatie bekend; ook zonder UBO register

Het UBO register moet op basis van de Europese anti witwasrichtlijn binnenkort ook in Nederland ingevoerd worden. UBO staat voor Ultimate Benificial Owner. In het register zullen alle personen vermeld worden die voor meer dan 25% eigendom of zeggenschap hebben in een rechtspersoon. Alhoewel nog niet alles duidelijk is rondom het UBO register zal het…

201708.02
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Inleiding Vorig jaar hebben drie belangrijke politieke gebeurtenissen plaatsgevonden, waarvan economen vooraf waarschuwden dat de uitkomst daarvan de toekomst van de wereldeconomie zouden bepalen. Als de Britten ervoor zouden kiezen de Europese Unie te verlaten, dan zou een chaotisch handelsvacuüm ontstaan en zouden andere landen het voorbeeld kunnen volgen en daarmee het einde…

201626.10
0

Publicatie artikel tweetrapsmaking in Fondsnieuws

‘Nee echt, al het geld dat ik van ma heb geërfd, is op’ Om erfbelasting te besparen of geld binnen de familie te houden, kiezen mensen in hun testament soms voor een ‘tweetrapsmaking’. Daarmee leg je vast wie de erfenis krijgt, nadat de eerste erfgenaam is overleden. Dit heeft echter haken en ogen. Tweetrapsmaking is…

201626.10
0

Visie vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Verenigde Staten Als we puur op de cijfers afgaan, lijkt de Amerikaanse economie haar glans wat te verliezen. Al anderhalf jaar is de groei elk kwartaal iets lager dan in de periode daarvoor. Toch zijn de meeste economen nog steeds positief gestemd over de grootste economie ter wereld. Zij wijzen erop dat de…

201626.10
0

Gevolgen Prinsjesdag voor bestaande VBI’s

Bewaak de status van uw VBI! De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is voor vermogenden een interessant beleggingsvehikel om hun vermogen mee te structureren, zoals ook verderop in deze nieuwsbrief wordt besproken. Voor degenen die hun vermogen nu nog in een BV hebben is de VBI sinds Prinsjesdag 2016 (20 september 2016) echter minder interessant geworden. Beleggen…

201626.10
0

Ouderdomspensioen

Afschaffing pensioen eigen beheer In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de aangekondigde plannen om het pensioen in eigen beheer af te schaffen. Afgelopen Prinsjesdag is het volledige wetsvoorstel bekend geworden. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste highlights. Stoppen met opbouw Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk…

201626.10
0

Boxhoppen ivm vermogensrendementsheffing

Box 3 vanaf 1 januari 2017; structureer uw vermogen op tijd! De wijziging van box 3 is vorig jaar reeds aangekondigd, maar deze treedt pas in werking op 1 januari 2017. Kleinere spaarders gaan erop vooruit, vermogende spaarders zullen meer belasting moeten betalen. Naast het feit dat vermogenden vanaf 1 januari a.s. meer belasting moeten…

201631.07
0

Visie Vermogensbeheerders

Economische ontwikkelingen Verenigde Staten De Amerikaanse economie ligt goed op koers. Lange tijd werd de groei geleid door bedrijven, die hun winsten gestaag zagen stijgen. Die invloed begint nu af te nemen. De winstmarges zijn historisch gezien extreem hoog en lijken nu af te vlakken door onder meer de duurdere dollar. Het stokje wordt keurig…