Erkende zekerheid

De Rendtmeesters beschikt over een ruim reservoir aan kennis en ervaring. Bij de omgang met grote vermogens begeven we ons op vertrouwd terrein. We onderkennen het belang van een klantgerichte en inventieve opstelling. Onze integrale aanpak resulteert in een hoogwaardige en unieke dienstverlening, die zich kenmerkt door betrokkenheid, continuïteit en professionaliteit. Zowel als financieel adviseur als beleggingsadviseur.

Gezien de belangen die zij aan ons toevertrouwen, verlangen onze cliënten erkende zekerheid. Zij willen voor 100% zeker weten dat wij op onze taak zijn berekend. Die zekerstelling kunt u ontlenen aan onze waarden, onze onafhankelijkheid en de mate waarin wij ons onderwerpen aan (extern) toezicht.

Onze waarden

Integriteit
De dienstverlening van De Rendtmeesters is onafhankelijk en transparant, met de belangen van de cliënt als enig criterium.. Hij kan vertrouwen op onze integriteit: onze adviezen zijn altijd eerlijk, objectief en onpartijdig.

Discretie
Informatie van en over de cliënt gebruiken wij alleen voor de behartiging van zijn belangen en de taken die hij aan ons toevertrouwt. Discretie is daarbij essentieel.

Toewijding en betrokkenheid
De cliënt vertrouwt ons grote belangen toe. Dat schept een grote verantwoordelijkheid en verplicht ons tot hoogwaardige en stipte service: afspraak is afspraak!

Teamgeest
Wij ambiëren een samenwerking voor de lange termijn. Alleen daarmee krijgen we uw vermogen in lijn met uw levensdoelen. Kritische succesfactoren zijn betrokkenheid, persoonlijk contact en waardering voor resultaten.

Goede communicatie
Vertrouwen, eerlijkheid en duidelijkheid zijn kernbegrippen bij een vruchtbare samenwerking. Effectieve communicatie is dan een absolute vereiste.

Onafhankelijkheid

De Rendtmeesters onderhoudt geen financiële relaties met aanbieders van financiële producten en diensten of met andere organisaties die de inhoud van onze adviezen zouden kunnen beïnvloeden. In verband met onze werkzaamheden ontvangen wij uitsluitend vergoedingen van cliënten. Zij profiteren ook als enigen van de resultaten uit onderhandelingen over tarieven met banken, vermogensbeheerders en andere specialisten. U bent dus verzekerd van onafhankelijke adviezen.

Toezicht

AFM
De Rendtmeesters staat als Financieel Dienstverlener en als Beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) . De AFM controleert als onafhankelijke toezichthouder de markten voor sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeringen. Deze semi-overheidorganisatie valt onder politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën.

DSI
Wij nemen deel aan het Dutch Securities Institute (DSI), dat waakt over de integriteit van financiële dienstverleners. Alle partners van De Rendtmeesters zijn bij DSI geregistreerd als Senior Beleggingsadviseur.

KiFiD
De Rendtmeesters is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD voorziet in één loket voor informatie over financiële zaken en voor het oplossen van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden en hier voor onze klachtenregeling