Multi family office

Sinds 2000 hebben vermogende partijen meer behoefte aan een professioneel en onafhankelijk steunpunt. Dat heeft onder meer te maken met fusies en overnames, maar ook met hectiek in de financiële wereld: financiële producten worden ingewikkelder en het gevaar van fraude blijkt groter dan misschien voorheen werd gedacht.
Daarnaast krijgen we te maken met een complexere wet- en regelgeving op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Hierdoor kwam het fenomeen van ‘family office’ weer meer in de belangstelling te staan.

Het begrip is niet van vandaag of gisteren. Al in de 19e eeuw stichtten kapitaalkrachtige, Amerikaanse ondernemers speciale kantoren voor de continuïteit in financieel advies en begeleiding van hun familieleden.

Werk uit handen

Inmiddels is onze dienstverlening gemeengoed in landen als de VS, Zwitserland en België. Leden van vermogende families kunnen bij zo’n ‘financiële butler’ terecht met alle vragen over hun vermogen. Sommige kantoren bedienen meer dan één familie. Ook De Rendtmeesters vervult de functie van een ‘multi family office’.

Als generalisten met praktijkervaring leveren wij de vertaalslag tussen het jargon van specialistische dienstverleners en de wensen van vermogende families. Wij coördineren het dagelijks beheer van het institutionele of familievermogen, met een heldere kijk op de belangen van huidige en toekomstige eigenaren. Als Multi Family Office kunnen wij u dus werk uit handen nemen. Hoeveel precies, dat bepaalt u zelf.

Waarom onze dienstverlening

De financiële dienstverlener begeeft zich in een steeds complexere wereld, waarin ver doorgevoerde specialismen voeren naar talloze deeloplossingen. Deze kunnen op zichzelf adequaat zijn, maar voor vermogende particulieren, ondernemers en bestuurders wordt het steeds moeilijker om overzicht te houden.

Een vertrouwenspersoon die uw totale financiële situatie overziet, biedt uitkomst. De Rendtmeesters beschikt over de benodigde kennis en ervaring. Samen met u vinden we voor uw vermogen een transparante oplossing, die aansluit bij uw doelstellingen voor de lange termijn. Daarbij gaan we uit van onafhankelijkheid, integriteit en beheersing van risico’s.

Uiteraard blijft u zelf de verantwoordelijkheid voelen voor uw vermogen. Maar De Rendtmeesters geeft daar invulling aan. U hoeft dus niet dagelijks met uw vermogen bezig te zijn en u kunt aandacht schenken aan zaken die écht belangrijk voor u zijn. Onze taak is u ontzorgen van zaken zoals: het rendement van uw vermogen, uw financieel overzicht, uw vermogensbeheer, uw totaalvermogen en uw vermogensregie.